SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 
SKJ
     
 

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU JUBILEJNÝ ŠAMPIÓN

   
 

Jubilejný Šampión

Vyplniť žiadosť
   

 

 

JUBILEJNÝ SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

Na základe uznesenia Prezídia SKJ bola poskytnutá výnimka z podmienok Poriadku pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy:

 

Výnimka z podmienok udeľovania titulu Slovenský šampión krásy

Prezídium SKJ pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej kynologickej jednoty schválilo výnimku z podmienok pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy (dospelých) pre Medzinárodné výstavy v Bratislave 26.-28.10.2018 nasledovne:

Jedincovi, ktorý výhradne v dňoch 26., 27. a 28. októbra 2018 na Medzinárodných výstavách v Bratislave získa 3x čakateľstvo CAC, bude priznaný titul Slovenský šampión krásy (na základe žiadosti o vystavenie jubilejného šampionátu).

Poplatok za diplom Slovenského šampióna krásy vystavený na základe tejto výnimky je 30€.

Výnimku nie je možné uplatniť na základe žiadnych iných čakateľstiev CAC, získaných pred a po uvedených dátumoch, ani inak kombinovať. Všetky 3 čakateľstvá CAC musia byť získané počas horeuvedeného víkendu.

 

Poštovné pri zaslaní na dobierku na Slovensku je 3€.

Žiadatelia z ČR musia vopred uhradiť 30€ +5€ poštovné a balné na účet SKJ (viď cenník). Do ČR na dobierku neposielame.