SKJ
        
  Home
  PRESIDIUM SKJ
  MEMBERS SKJ
  SKJ - OFFICE
  Contact
  Secretariat staff
  Price list
  Judges
  Judges’ Board
  Judges
  Judges Junior Handling
  SHOWS
  Shows 2019
  Club links
  CHAMPIONSHIPS
  Puppy Champion
  Junior Champion SK
  Champion SK
  SLOVAK JUBILEE Champion
  Veteran Champion SK
  Grand Champion SK
  Slovak show champion
  Super Grand champion
  Champion SKJ
  Downloads
  RULES AND REGULATIONS
  SKJ dog shows rules
   

   

 

 

 

Presidium of the Judges’ Board:

MVDr. Gabriela Ridarčíková
Únia Kynologických Klubov
e-mail: skj@skj.sk

Members

Ing. Jaroslav Matyáš
Slovenský Poľovnícky Zväz
e-mail: matyasj@stonline.sk

Ján Sudimák
Zväz športovej kynológie
e-mail: eqidius@gmail.com