SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2017
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2017
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Ocenenia SKJ
20. výročie SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 

Plán aktivít Zboru rozhodcov pre exteriér na rok 2017

Stretnutie pléna zboru rozhodcov:
Banská Bystrica - hotel LUX : 25.2.2017
 

V roku 2018 bude stretnutie pléna Zboru rozhodcov dvojdňové v termíne 3.-4. marca 2018!

Vstupné testy pre čakateľov na rozhodcov pre exteriér

11. marca 2017 v priestoroch SKJ, Furmanská 9, Bratislava.

Záujemcovia o účasť na vstupných testoch prosím zašlite svoje žiadosti s požadovanými materiálmi a priloženými potvrdenými dokladmi od príslušných klubov do konca mesiaca január 2017.

Záverečné skúšky adeptov:

- teoretická časť pre čakateľov na rozhodcov, sa bude konať 11. marca 2017 v priestoroch SKJ, Furmanská 9, Bratislava
- praktická časť sa bude konať v rámci MVP v Bratislave 1.4.2017.
- praktické preskúšanie na rozhodcov Junior Handlingu bude 2. apríla v rámci MVP v Bratislave.

Záujemcovia o účasť na záverečných testoch prosím zašlite svoje žiadosti s priloženými potvrdenými dokladmi o absolvovaní hospitácií do konca mesiaca január 2017.

Preskúšanie čakateľov:
Preskúšanie rozhodcov, ktorí si rozširujú aprobácie na ďalšie plemená bude na nasledovných výstavách :

Bratislava 1.4.2017
Veľká Ida 1.7.2017
Bratislava 19.8.2017
Nitra 16.9.20157
Nitra 9.12.2017